This is alternative content.

info o www.ultrazvuk.cz     zaslat e-mailem tisk komentáře 
Tento nový web je ve správě studentů Masarykovy univerzity v Brně

mail: info@ultrazvuk.cz

děkujeme za návrh a konstrukci stránek panu Bc. Steflovi

Vítáme jakékoliv praktické odborné příspěvky na tyto www stránky. Jedná se o širokou problematiku, kterou nejsme schopni kompletně sami vypracovat.

vítáme spolupracovníky, kteří nám pomohou se stránkami zdravotnictví
 
Fyzikální principy zobrazení ultrazvukem     zaslat e-mailem tisk komentáře 
Každé prostředí, ať živé či neživé, je z akustického hlediska charakterizováno několika parametry.

Nejdůležitějšími z nich jsou rychlost šíření ultrazvuku daným prostředím (tzv. fázová rychlost), akustická impedance a útlum.
Množství akustické energie odražené na akustickém rozhraní, je funkcí rozdílu akustických impedancí tkání, tvořících toto rozhraní.

Diagnostická informace je získána zachycením, zpracováním a zobrazením ultrazvukových signálů, odražených od tkáňových rozhraní.
    celý článek>>
Diagnostický ultrazvuk     zaslat e-mailem tisk komentáře 
Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla.

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení.
Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu.

Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.
Přesto je nezbytné používat tuto zobrazovací metodu správně a v indikovaných případech, vyšetření musí být prováděno erudovaným lékařem – radiologem s dostatečnými zkušenostmi v ultrasonografii a na technicky vyhovujícím ultrazvukovém přístroji.

Ultrazvuková vyšetření by měla být prováděna jen tehdy, pokud pro ně existuje medicínský důvod a za použití nejnižší možné ultrazvukové expozice nezbytné pro získání potřebné diagnostické informace.
 
Aplikace dopplerova jevu v UZ diagnostice     zaslat e-mailem tisk komentáře 
Dopplerův jev lze pro akustiku popsat takto: Zdroj akustického vlnění o stálém kmitočtu se pohybuje relativně vůči pozorovateli. Přibližuje-li se zdroj zvukového vlnění, vnímá pozorovatel vyšší kmitočet, vzdaluje-li se zdroj, vnímá kmitočet nižší. Ke stejnému jevu dochází i v případě, že zdroj vlnění svoji polohu nemění a pohybuje se reflektor, na němž se akustické vlnění odráží. A právě tohoto principu využívají všechny dopplerovské detektory pohybu a měřiče rychlosti proudící krve.
    celý článek>>
Indikace (kdy provést ultrazvukové vyšetření      zaslat e-mailem tisk komentáře 
Indikace (kdy se má ultrazvukové vyšetření provést): Zjednodušeně řečeno je indikací ultrazvukového vyšetření posouzení morfologického nálezu ve vyšetřované oblasti. Tedy odpověď na otázku, zda je v problematické oblasti něco divného a pokud ano, o co se jedná. Ultrazvuk je velmi vhodnou metodou pro posouzení orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních krku i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuelně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen).
 
© 2007 - www.ultrazvuk.cz - Všechna práva vyhrazena - informace o ultrazvukové problematice v různých oborech průmyslu a ve zdravotnictví. V případě dotazu nás prosím kontaktujte info@ultrazvuk.cz
navštivte odkazy

This is alternative content.

novinky-aktuality
právě byly spuštěné nové stránky ultrazvuk.cz.
V případě, že by jste měli zájem být zdarma ve veřejné databázi dodavatelů nebo ultrazvukových poracovišť zašlete info: Firma, mail, produkt (služby) na info@ultrazvuk.cz


UZ ve zdravotnictví
informace o ultrazvuku ve zdravotnictví budou průběžně doplněny

download
Flash player

Java Applet browser

Firefox
podpora souborů MHTML ve Firefoxu
Version 0.6.3